Kategorie

Regulamin sklepu

 

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.artidee.pl, w którym oferuje się do sprzedaży artykuły wystroju wnętrz, akcesoria oraz biżuterię (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Art4net s.c., 40-114 Katowice, ul. Ściegiennego 49B/30, NIP 577-18-42-484 (zwana dalej Sprzedawcą).
Adresem do korespondencji Sklepu Internetowego jest: Artidee ul. Ofiar Terroru 40, 44-280 Rydułtowy tel. 32 721 88 44, 790 216 343  e-mail: biuro@artidee.pl

2. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem, Kupującym lub Konsumentem.

3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość zastosowanie mają ustawa o Prawach Konsumenta oraz ustawa Kodeks Cywilny. 

4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

5. Wszystkie informacje podawane przez Klienta zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i  wystawienia faktury albo rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej Sklepu Internetowego.

6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem http://sklep.artidee.pl/. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie http://sklep.artidee.pl/ oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową pozwala dodatkowo na korzystanie przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 

7. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.artidee.pl/, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 790 216 343 lub mailowo na adres biuro@artidee.pl.  W przypadku składania zamówienia telefonicznie lub mailowo Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski jak również za granicą, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Klientem.

9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „W KOSZYKU", co następuje przed wysłaniem.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

12. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Internetowym towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

 

 

II Realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Dalej".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia.

3.Warunkiem wysłania dokonanych zakupów jest m.in. podanie adresu dostawy: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto.

4. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych Sprzedawca podejmie próbę skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia zamówienia,

b) w przypadku zamówień z przedpłatą na konto bankowe – po zaksięgowaniu płatności.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu realizacji zamówienia: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane kontaktowe: e-mail i telefon - nie będą rozpatrywane.

10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 

 

III Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi bądź pracownikowi Poczty Polskiej, doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);

b) w formie przedpłaty – przelewem bankowym na konto mBank 85 1140 2004 0000 3902 3037 8048

c) gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Artidee w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 40.

2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Artidee.  Klient dokonuje wyboru formy dostawy w trakcie składania zamówienia. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informację o wartości, jaka powoduje, iż koszty dostarczenia ponosi Sprzedawca, każdorazowo Klient widzi przy składaniu zamówienia.

3. Do każdego zamówienia wysyłanego do Klienta doliczany jest koszt dostawy. 
Towar wysyłany jest na terenie Polski Kurierem lub Pocztą Polską.
Wysyłka za granicę realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub innego przewoźnika po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Klient sam określa sposób dostawy, po otrzymaniu informacji o jej kosztach.

4. Opłata za przesyłkę zamówionego towaru obliczana jest na podstawie jej wagi i cennika firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Sprzedawca nie dolicza do przesyłki żadnych opłat dodatkowych.
Koszty dostawy mogą ulec zmianie ze względu na wagę przesyłki lub jej gabaryty, w zależności od ilości zamówionych produktów.

5. Koszt wysyłki zamówienia powyżej zalecanej wagi ustalany jest indywidualnie po kontakcie ze strony Sprzedawcy.

6. W chwili odbioru towaru Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy odbiorze konieczne jest sporządzenie protokołu jej uszkodzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę oraz niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę.

7. Za zakupiony towar Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu w formie paragonu fiskalnego.

 

 

IV Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej, zwanych dalej Odstąpieniem.

2. Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy, aby Klient wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.

4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@artidee.pl.
Wzór formularza Sprzedawca udostępnia tutaj: [formularz zwrotu w pliku DOCX][formularz zwrotu w pliku PDF]. 
Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: biuro@artidee.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, np. pocztą elektroniczną.

6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, zgodnie z III.2., nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przelewem na konto bankowe Klienta. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym, jeśli został wystawiony oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres sklepu stacjonarnego Artidee: Artidee, ul. Ofiar Terroru 40, 44-280 Rydułtowy. Jeżeli Klientowi została wystawiona faktura VAT, Klient proszony jest o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z oryginałem podpisanej faktury korygującej, którą wcześniej otrzyma od Sprzedawcy w związku z Odstąpieniem oraz oryginałem formularza zwrotu.
W obu przypadkach termin odesłania lub przekazania rzeczy wraz z niezbędnymi dokumentami powinien nastąpić nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.

10. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

11. Niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotu rzeczy na podstawie realizacji prawa do Odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zakupionych w sklepie stacjonarnym.

12. Sprzedawca, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu  zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

13. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność przelewem albo w inne wskazane przez Klienta.

 

 

V Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z regułami określonymi w ustawie Kodeks Cywilny, a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

3. W celu złożenia reklamacji Klient proszony jest o przesłanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem uszkodzenia-wady na adres biuro@artidee.pl lub odesłanie rzeczy wraz z opisem uszkodzenia-wady na adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy: Artidee, ul. Ofiar Terroru 40, 44-280 Rydułtowy.

4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego, jeśli został wydany. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj: [formularz reklamacyjny w pliku DOCX][formularz reklamacyjny w pliku PDF] i wysłania go wraz z towarem oraz drogą elektroniczną na adres biuro@artidee.pl.

5. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną  na adres biuro@artidee.pl, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przesłany towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 

 

VI Promocje

1. Sprzedawca czasowo organizuje w Sklepie Internetowym promocje wybranych artykułów sprzedając je po obniżonej cenie. Artykuły sprzedawane w promocji każdorazowo są jednoznacznie oznaczone słowem "Promocja".

2. W przypadku skorzystania z prawa do Odstąpienia dotyczącego zakupu artykułu w promocji Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności zgodnie z IV, za wyjątkiem kosztów dostarczenia oraz odesłania rzeczy.

 

 

VII Polityka dotycząca Cookies

Sklep Internetowy używa Mechanizmu Cookies („ciasteczka”) w celu umożliwienia wykorzystywania pełnej funkcjonalności sklepu. W plikach cookie zapisywane są dane związane z sesją, uwierzytelnieniem w sklepie i procedurą realizacji zamówienia.
Mechanizm Cookie jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta.
Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta.
Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu.

 

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: biuro@artidee.pl lub numerem telefonu +48 790 216 343, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2015 roku.

 

 

Regulamin obowiązujący do dnia 9 grudnia 2015r. - [pobierz]

Regulamin obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014r. - [pobierz]